Ontdek onze expertise in zes projecten

Mjop rapportages voor 32 gebouwen van Croda in Gouda

Voor Croda hebben wij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor haar 32 gebouwen, variërend van kantoorgebouwen tot industriële gebouwen zoals vetputten. Aanleiding hiervoor was de zichtbare wapeningcorrosie aan de gebouwen. Croda had als voorwaarde dat inspecteurs VCA-gecertificeerd moesten zijn. Het MJOP omvatte 32 afzonderlijke rapportages, waardoor Croda gericht de te nemen maatregelen kan voorbereiden en plannen. Door periodiek onderhoud te plegen, kunnen grote kosten in de toekomst voorkomen worden. Wij zijn trots dat wij hebben kunnen bijdragen aan het verlengen van de levensduur van de gebouwen van Croda en het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers.

Projectmanagement voor renovatie He Hua Tempel in Amsterdam

Voor de Stichting FGS He Hua Temple hebben we projectmanagement uitgevoerd voor de grootschalige renovatie van een pand in Amsterdam. Een van de grootste uitdagingen in dit project was de reconstructie van een traditioneel Chinees dak met dakpannen. Hiervoor was nauwkeurig vakmanschap vereist om de authentieke uitstraling te behouden.

Naast de dakreconstructie waren er nog veel meer werkzaamheden nodig, zoals het vernieuwen van de elektrische installatie, de verwarming en ventilatie, de vloeren en de plafonds. Ook de sanitaire voorzieningen werden vernieuwd en er werden nieuwe keukens geplaatst.

Tijdens het projectmanagement hielden we nauw contact met de opdrachtgever en alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde planning en budgetten werd uitgevoerd. Het resultaat was een prachtig gerenoveerd pand dat weer jarenlang dienst kan doen als tempel en ontmoetingsplaats voor de Chinese gemeenschap in Amsterdam.

Bouwkundige MJOP's voor ABN AMRO hoofdkantoren

In samenwerking met ENGIE hebben wij voor ABN AMRO bouwkundige meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld op basis van de NEN 2767 conditiemeting. Dit betrof 9 verschillende hoofdkantoren verspreid over Nederland. Ons team van ervaren inspecteurs heeft de gebouwen geïnspecteerd en de bevindingen verwerkt in heldere en overzichtelijke MJOP's.

Met deze MJOP's heeft ABN AMRO nu een goed beeld van de huidige technische staat van hun vastgoed en de benodigde onderhoudsmaatregelen op korte en lange termijn. Hiermee kunnen zij hun onderhoudsbeleid beter plannen en budgetteren, wat zorgt voor kostenbesparingen en verlenging van de levensduur van hun vastgoed. Wij zijn trots op onze bijdrage aan het efficiënte beheer van de gebouwen van ABN AMRO.

Van MJOP's tot grootschalige renovaties: bouwprojecten in goede handen bij ons

Naast deze projecten hebben we als bouwkostenadviesbureau ook vele andere projecten mogen uitvoeren, waaronder het opstellen van MJOP's voor verschillende VVE's en VVE beheerders.

Wij vinden het belangrijk om onze klanten te ontzorgen en hen te voorzien van betrouwbaar advies en duidelijke rapportages. Of het nu gaat om een grootschalige renovatie of een kleinere klus, bij ons bent u aan het juiste adres.

Onze deskundige en betrokken adviseurs staan voor u klaar om u te begeleiden bij uw bouwprojecten. Samen zorgen we voor een succesvolle realisatie van uw bouwplannen.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij het beheer van uw vastgoed en het opstellen van een gedegen meerjarenonderhoudsplan.


Haalbaarheidsstudie voor bibliotheek als onderdeel van pleinontwikkeling in Alphen aan den Rijn

In deze haalbaarheidsstudie hebben we de mogelijkheden voor de realisatie van een bibliotheek binnen een pleinontwikkeling in Alphen aan den Rijn onderzocht. We hebben gekeken naar de verschillende aspecten die bij de ontwikkeling van een dergelijk project komen kijken, zoals de locatie, de kosten en de ruimte-indeling.

Er is een analyse gemaakt van de wensen en eisen van de gemeente en de beoogde gebruikers van de bibliotheek. Vervolgens hebben we diverse varianten doorgerekend en de verschillende scenario’s voor de realisatie van de bibliotheek onderzocht. Hierbij is ook gekeken naar de financiële haalbaarheid van het project en de benodigde investeringen.

Op basis van onze bevindingen hebben we een concreet advies uitgebracht aan de Gemeente Alphen aan den Rijn over de mogelijkheden en kansen voor de realisatie van een bibliotheek in het pleinontwikkelingsproject. Dit advies heeft de gemeente gebruikt als basis voor verdere besluitvorming en planning van het project.

Betrouwbaar bouwkostenmanagement voor haalbaarheidsstudie Lelystad Airport

Als bouwkostenadviseur waren wij betrokken bij de haalbaarheidsstudie voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Onze taak was om de bouwkosten van het project in kaart te brengen en te beheren gedurende het gehele proces, van de initiatieffase tot aan het definitieve ontwerp.

Wij hebben de bouwkostenbegroting opgesteld en geactualiseerd tijdens de verschillende ontwerpfases. Hierbij hebben we rekening gehouden met alle relevante aspecten, zoals de bouwmethoden, materiaalkeuzes, bouwlogistiek en bouwtijden. Daarnaast hebben we mogelijke risico's in kaart gebracht en beheerst, om zo onvoorziene kosten te voorkomen.

Onze betrokkenheid bij het project heeft bijgedragen aan het realiseren van een efficiënte en effectieve bouw van het project binnen het gestelde budget. Bovendien hebben we inzicht gegeven in de bouwkosten van het project, zodat er een goede afweging gemaakt kon worden tussen kosten en kwaliteit.

Hoewel we tot aan het definitieve ontwerp betrokken waren, kunnen we niet garanderen dat er geen onvoorziene kosten zijn ontstaan tijdens de uitvoering van het project. Echter, door onze expertise en nauwkeurige kostenbeheersing hebben we ervoor gezorgd dat de kans op onvoorziene kosten aanzienlijk kleiner is geworden.

Uniforme meerjarenonderhoudsplannen voor 92 zorgcomplexen

In samenwerking met Middin uit Rijswijk heeft ons team uniforme meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor 92 zorgcomplexen, verdeeld over koop- en huurwoningen. Voor zowel de koop- als huurwoningen zijn specifieke layouts opgesteld om uniforme meerjarenonderhoudsplannen op te stellen volgens de NEN 2767.

Ons team heeft nauw samengewerkt met de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de meerjarenonderhoudsplannen voldeden aan de eisen van de zorgcomplexen. Hierbij zijn aspecten zoals veiligheid en comfort van bewoners en gebruikers meegenomen.

Het resultaat is een gedetailleerd en gestructureerd meerjarenonderhoudsplan voor elke zorgcomplex, waardoor de opdrachtgever beter in staat is om het onderhoud efficiënt te plannen en uit te voeren. Door het uniforme karakter van de plannen kunnen deze bovendien eenvoudig vergeleken worden en is het mogelijk om het onderhoud van de verschillende complexen beter te stroomlijnen.

Hoe wij als bouwkostenadviesbureau waarde toevoegen aan uw bouwprojecten

Bent u geïnteresseerd in onze diensten en wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw bouwprojecten?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar en denken graag met u mee!