Alphen aan den Rijn

Bouw projectmanagement

Bouw projectmanagement

Wat is Bouwproject management

Projectmanagement wordt in elke branche wel uitgevoerd. Elk project heeft immers altijd te maken met Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Aan deze aspecten in het projectmanagement wordt ook nog Risico toegevoegd. Deze methode wordt de G[R]OTIK methode genoemd.

Om een nieuwe huisvesting te realiseren wordt binnen de Bouw Projectmanagement een project opgedeeld in fasen. Elk van deze fasen worden telkens weer getoetst aan de GOTIK methode.

Meer weten over bouw projectmanagement?

Maak met een paar klikken een afspraak .

5 fases van Bouw Projectmanagement

In elke fase moeten een verscheidenheid aan taken worden uitgevoerd door de projectleider, directievoerders als ook de kostendeskundige. De taken zijn onderdeel van Bouw Projectmanagement dragen mee aan een succesvol bouwproces ten behoeve van de nieuwe huisvesting. Hier lichten wij de fasen binnen bouw projectmanagement toe.

Initiatief

Deze fase is het begin. Hierin wordt nagedacht over nieuwe huisvesting en wordt onderzocht of nieuwe huisvesting haalbaar is. Bouw Projectmanagement kan geen doorgang vinden zonder deze fase te voltooien.

Definitie

In de definitie fase worden de wensen en eisen bepaald. De wensen en eisen worden getoetst aan de wettelijke regelgeving. De wensen en eisen worden binnen Bouw Projectmanagement vertaald naar een functioneel Programma van Eisen.

Ontwerp

Zowel het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp als ook het definitieve ontwerp horen in de ontwerpfase.

Wanneer het Programma van Eisen is goedgekeurd dan wordt een eerste ontwerp gemaakt. Beginnend bij een schetsontwerp of bij grote projecten een vlekkenplan met structuurontwerp.

Het eerste ontwerp is visuele vertaalslag van het Programma van Eisen. Met dit ontwerp worden ruimtes vanuit het Programma van Eisen functioneel ingedeeld en wordt gekeken naar wensen op het gebied van comfort, functionaliteit en duurzaamheid.

Na goedkeuring van het schetsontwerp wordt het voorlopig ontwerp gemaakt.
Het voorlopig ontwerp is een al verder uitgewerkt idee van onder andere de gevels en plattegronden.

De laatste fase van het ontwerp is de definitieve fase. In deze fase wordt duidelijk hoe het ontwerp van de nieuwe huisvesting eruit komt te zien. Ook zijn de installaties en Beng eisen verwerkt. Het ontwerp is klaar om uitgewerkt te worden voor uitvoering.

Uitvoering

Nu het te bouwen ontwerp en materialen als ook kleuren en de BENG eisen van de nieuwe huisvesting bekend zijn wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Zonder omgevingsvergunning mag niet gebouwd worden.

Tijdens de aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning worden de tekeningen in de bestekfase geschikt gemaakt voor uitvoering. Er worden bestektekeningen en vaak ook een bestekomschrijving gemaakt. Op basis van de bestektekeningen wordt door de aannemer ingeschreven.
Als alle vergunningen binnen zijn en de gunningsprocedure is afgerond. Kan het bouwen gaan beginnen.

Nazorg

Uiteindelijk zal de nieuwe huisvesting voltooid zijn en kan het gebouw worden opgeleverd.
De oplevering gebeurt in de nazorgfase. Niet alleen de oplevering is een belangrijke taak maar ook zeker de overdrachten van onder andere sleutels en revisietekeningen als ook verzekeringen en contracten.

Bouw Projectmanagement taken

Nu de verschillende fasen van Bouw Projectmanagement zijn toegelicht, gaan we ook de resultaten per sturingsmechanisme uitleggen.

De resultaten zijn de uitkomst van de uitvoering van taken die binnen het Bouw Projectmanagement door het bouwteam van RGJB Building Consultants uitgevoerd worden. Het bouwteam bestaat uit experts zoals bouwmanagers, bouwprojectleiders als ook kostendeskundigen en directievoerders.

Binnen het bouwmanagement wordt vaak de GOTIK methode toegepast om een project te realiseren, maar sommige projecten zijn innovatief en vereisen meer diepte. Dan kunnen wij bijvoorbeeld met de Prince 2 methode ook prima werken. Kortom bouwmanagement is en blijft maatwerk.

Geld

Bij het sturen op geld is een goede sluitende kostenraming van belang.

Organisatie

De organisatiestructuur wordt bepaald en van de organisatiestructuur wordt een organisatieschema gemaakt.

Tijd

Er wordt een planning met doorlooptijden en mijlpalen opgezet en deze wordt binnen de Bouw Projectmanagement bewaakt.

Informatie

Nadenken over een communicatiestructuur en deze bespreken en goed laten keuren.

Kwaliteit

Op basis van tijd en geld wordt alles in werk gezet om de beste kwaliteit te halen. In elke fase zal dus gekeken worden naar het ontwerp en aan het programma van eisen worden getoetst.

Ontdek RGJB Building Consultants BV

Kom aan de koffietafel en maak kennis met RGJB Building Consultants. Dan bespreken we de mogelijkheden. De koffie staat klaar, dus maak vandaag nog een afspraak.
Maak hier een afspraak

Wall of Fame

Verwante berichten