Alphen aan den Rijn

Bouwproject Management

Hoe wordt Bouwproject management op mijn nieuwe huisvesting ingezet?

Zijn de volgende vragen herkenbaar?

Is de bouw van mijn nieuwe huisvesting op tijd af
Voldoet de nieuwe huisvesting aan de wet- en regelgeving
Zijn de BENG- eisen goed toegepast.......... 

Logisch! Verantwoord bouwen is nu eenmaal een complex bouw projectmanagement proces waar veel meer bij komt kijken dan alleen maar stapelen van stenen.

Maar voor de bouwmanagers van RGJB Buildingconsultants uit Alphen aan den Rijn is het volgen van het bouwmanagement een dagelijkse bezigheid en voor onze opdrachtgevers sturen deze experts het bouwproces op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit [GOTIK methode].

Maak gebruik van onze expertise laat ons de bouw van uw nieuwe huisvesting als een componist dirigeren terwijl u zich concentreert op de verdere ontwikkelingen van het primaire proces.

Maak een afspraak of bel ons direct!

Maak hier een afspraak

7 fases van Bouw Projectmanagement

Projectmanagement wordt in elke branche wel uitgevoerd. Elk project heeft immers altijd te maken met Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Aan deze aspecten in het projectmanagement wordt ook nog Risico toegevoegd. Deze methode wordt de G[R]OTIK methode genoemd.

Om een nieuwe huisvesting te realiseren wordt binnen de Bouw Projectmanagement een project opgedeeld in fasen. Elk van deze fasen worden telkens weer getoetst aan de GOTIK methode.

In elke fase moeten een verscheidenheid aan taken worden uitgevoerd door de projectleider, directievoerders als ook de kostendeskundige. De taken zijn onderdeel van Bouw Projectmanagement dragen mee aan een succesvol bouwproces ten behoeve van de nieuwe huisvesting. Hier lichten wij de fasen binnen bouw projectmanagement toe.

Deze fase is het begin. Hierin wordt nagedacht over nieuwe huisvesting en wordt onderzocht of  nieuwe huisvesting haalbaar is. Bouw Projectmanagement kan geen doorgang vinden zonder deze fase te voltooien.

In de definitie fase worden de wensen en eisen bepaald. De wensen en eisen worden getoetst aan de wettelijke regelgeving. De wensen en eisen worden binnen Bouw Projectmanagement vertaald naar een functioneel Programma van Eisen.

Zowel het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp als ook het definitieve ontwerp horen in de ontwerpfase.

Wanneer het Programma van Eisen is goedgekeurd dan wordt een eerste ontwerp gemaakt. Beginnend bij een schetsontwerp of bij grote projecten een vlekkenplan met structuurontwerp.

Het eerste ontwerp is visuele vertaalslag van het Programma van Eisen. Met dit ontwerp worden ruimtes vanuit het Programma van Eisen functioneel ingedeeld en wordt gekeken naar wensen op het gebied van comfort, functionaliteit en duurzaamheid.

Na goedkeuring van het schetsontwerp wordt het voorlopig ontwerp gemaakt.

Het voorlopig ontwerp is een al verder uitgewerkt idee van onder andere de gevels en plattegronden.

De laatste fase van het ontwerp is de definitieve fase. In deze fase wordt duidelijk hoe het ontwerp van de nieuwe huisvesting eruit komt te zien. Ook zijn de installaties en Beng eisen verwerkt. Het ontwerp is klaar om uitgewerkt te worden voor uitvoering.

Nu het te bouwen ontwerp en materialen  als ook kleuren en de BENG eisen van de nieuwe huisvesting bekend zijn wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Zonder omgevingsvergunning mag niet gebouwd worden.

Tijdens de aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning worden de tekeningen in de bestekfase geschikt gemaakt voor uitvoering. Er worden bestektekeningen en vaak ook een bestekomschrijving gemaakt. Op basis van de bestektekeningen wordt door de aannemer ingeschreven.

Als alle vergunningen binnen zijn en de gunningsprocedure is afgerond. Kan het bouwen gaan beginnen.

Uiteindelijk zal de nieuwe huisvesting voltooid zijn en kan het gebouw worden opgeleverd.

De oplevering gebeurt in de nazorgfase. Niet alleen de oplevering is een belangrijke taak maar ook zeker de overdrachten van onder andere sleutels en revisietekeningen als ook verzekeringen en contracten.

Welke Bouw Projectmanagement taken worden uitgevoerd?

Nu de verschillende fasen van Bouw Projectmanagement zijn toegelicht, gaan we ook de resultaten per sturingsmechanisme uitleggen. De resultaten zijn de uitkomst van de uitvoering van taken die binnen het Bouw Projectmanagement door het bouwteam van RGJB Building Consultants uitgevoerd worden. Het bouwteam bestaat uit experts zoals bouwmanagers, bouwprojectleiders als ook kostendeskundigen en directievoerders. Binnen het bouwmanagement wordt vaak de GOTIK methode toegepast om een project te realiseren, maar sommige projecten zijn innovatief en vereisen meer diepte. Dan kunnen wij bijvoorbeeld met de Prince 2 methode ook prima werken. Kortom bouwmanagement is en blijft maatwerk.

Bij het sturen op geld is een goede sluitende kostenraming van belang.

De organisatiestructuur wordt bepaald en van de organisatiestructuur wordt een organisatieschema gemaakt.

Er wordt een planning met doorlooptijden en mijlpalen opgezet en deze wordt binnen de Bouw Projectmanagement bewaakt.

Nadenken over een communicatiestructuur en deze bespreken en goed laten keuren.

Op basis van tijd en geld wordt alles in werk gezet om de beste kwaliteit te halen. In elke fase zal dus gekeken worden naar het ontwerp en aan het programma van eisen worden getoetst.

Waarom wij u nieuwe huisvesting gaan realiseren

We kunnen hier wel mooie en uitmuntende schouderklopjes aan ons zelf gaan geven of onze opdrachtgevers lastig vallen om testimonials of reviews te gaan schrijven. Wij zijn van mening dat potentiele opdrachtgevers gemanupuleerd worden met testimonials en reviews als ook de uitmuntende schouderklopjes! Al verdient ons team wel schouderklopjes… Veel liever stellen wij onze klant centraal en luisteren wij naar de ideeën en wensen. Wij van RGJB Building Consultants spelen daar dan graag op in en maken de vraagstukken SMART.

Elke start van een project is maatwerk en heeft altijd weer een ander plan van aanpak nodig. De experts van RGJB Building Consultants zijn als geen ander in staat om aan het plan van aanpak invulling te geven.

Een afspraak maken en uw project bespreken?

De koffie staat klaar! Dus maak nu met RGJB Building Consultants een afspraak.
Maak hier een afspraak