Alphen aan den Rijn

Conditiemeting NEN 2767

Hoe is de werkelijke conditie van uw vastgoed?

Zijn de volgende klachten herkenbaar?

Toenemende klachten
Terugkerende lekkages
Imagoschade door verval
Hogere onderhoudskosten

Dan is het de noodzaak om op de gebouwen in uw vastgoedportefeuille een Conditiemeting uit te voeren.

Met onze geavanceerde systemen zoals O-prognose stellen wij rapporten op waarmee op het gebied van beheer en onderhoud strategische beslissingen en tactische beslissingen genomen worden.

Maak gebruik van onze gecertificeerde inspecteurs. Laat u adviseren en ons een Conditiemeting NEN 2767 uitvoeren.

Maak hier een afspraak

Wat is een NEN 2767 Conditiemeting

De conditiemeting is een instrument om de de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen objectief en uniform te meten.
De NEN 2767 beschrijft een uniforme rekenmethode
Om een gebouw te kunnen beheren, dient men te beschikken over relevante gegevens. Ter aanvulling op de reeds bekende gegevens is een totale kwantitatieve en kwalitatieve inspectie uitgevoerd om de staat van onderhoud van het gebouw in de startsituatie te kunnen vaststellen.
Bij de conditiemeting worden onderhoudsafhankelijk, gebouw gebonden elementen geïnspecteerd op gebreken en gewogen middels de omvang en intensiteit van het gebrek.
Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van een gebouw wordt de conditiemeting ook gebruikt om de wenselijke onderhoudstoestand vast te stellen.
Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van gebouwen.

Hoe is een Conditiemeting opgebouwd

In de Conditiemeting is een direct verband gelegd tussen de op een bouwdeel aan te treffen gebreken en de conditie van het bouwdeel. Deze conditie representeert zowel de ernst van de aangetroffen degradatie als de intensiteit en de omvang daarvan.
Alle gebreken die kunnen voor komen aan een bepaald gebrek zijn vastgelegd naar hun “ernst”.

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:

Ernstig
ernstige gebreken die een directe bedreiging voor het element betekenen,
Serieus
serieuze gebreken die meestal invloed hebben op onderdelen en/of afwerkingen
Gering
geringe gebreken die meestal alleen maar esthetische gevolgen hebben.

De drie gebrekskenmerken bepalen samen de werkelijke technische conditie van het element of bouwdeel. De conditie wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige rekenregel. De gebrekenomschrijving en de daaruit af te leiden conditie zijn het resultaat van de bouwkundige inspectie. De conditie is van nieuwbouw kwaliteit (1) tot zeer slecht (6).

Als het gebrek nauwelijks te zien is, dan verkeert het gebrek zich in een beginstadium. (laag)

Is het duidelijk aanwezig, dan verkeert het gebrek zich in een gevorderd stadium. (midden). Als het gebrek in eindstadium verkeert, dan kan het gebrek nog nauwelijks toenemen of erger worden. (hoog).
Met omvang wordt het oppervlak bedoeld waarop het betreffende gebrek zich manifesteert. De omvang van een gebrek is de verhouding tussen het oppervlak waarop het gebrek voorkomt ten opzichte van het te beschouwen oppervlak. De Omvang is van 1% -100% en in 5 parameters verdeeld.

9 voordelen van een conditiemeting NEN 2767

Elke organisatie dat gebouwen beheert zou een NEN 2767 Conditiemeting moeten hebben om de volgende redenen:

Referentiekader voor meerjarenonderhoudsplannen
Afstemming van het niveau van het onderhoud tussen gebouwen
Gefundeerde rapportage waarmee éénduidig gecommuniceerd kan worden
Betere bepaling van de levensduren
Onderlegger voor het afsluiten van onderhoudscontracten
Duidelijke scheiding tussen investeringskosten en onderhoudskosten
Prioriteiten zijn inzichtelijk om beschikbare onderhoudsgelden beter te besteden
De algemene staat van het gebouw is vanaf afstand inzichtelijk
Een document waarmee de prestaties van huidig onderhoudsbeheer gestuurd kan worden

Ook uw gebouwvoorraad inzichtelijk?

Onze gecertificeerde inspecteurs meten de conditie van uw gebouwen en maken een rapport op volgens het gewenste onderhoudsniveau. U weet niet welk onderhoudsniveau? Geen zorgen, wij adviseren u graag. U hoeft ons alleen maar even uw naam en contactgegevens door te geven.

Een afspraak maken en uw project bespreken?

De koffie staat klaar!
Dus maak nu met RGJB Building Consultants een afspraak.
Maak hier een afspraak