Alphen aan den Rijn

Bouwkosten ramingen

Bouwkostenramingen zijn niet zomaar een aantal kostenkengetallen op papier

In de praktijk zien wij te vaak dat er wel begrotingen worden opgesteld, maar dat er onzekere niet te definiëren posten zijn opgenomen, waardoor de uitkomst van de begroting al snel een taak gesteld budget wordt.

Onze experts zijn in staat om de bouwkosten ramingen te genereren naar ontwerp in te delen en reële kosten op element niveau te verdelen. Zo houdt u goed overzicht en worden het maken van keuzes in de bouw bouwprocessen gefundeerd genomen.

Of het nu gaat om initiatief begrotingen of haalbaarheidsbegrotingen tijdens de initiatieffase, elementbegrotingen, directiebegrotingen of inschrijfbegrotingen tijdens de ontwerpfase of zelfs werkbegrotingen en meer- minderwerk tijdens de uitvoering. Wij hebben de kennis en ervaring om al deze begrotingen te genereren. Onze begrotingen zijn geaggregeerd en conform de NEN2699-2017 opgesteld.

Maak gebruik van onze expertise en laat ons de bouwkosten van de nieuwe huisvesting berekenen en beheersen terwijl u zich concentreert op de verdere ontwikkelingen van het primaire proces. Maak eenvoudig een afspraak of bel ons direct via onderstaande buttons.

Maak hier een afspraak

Wat is een kostenraming?

Kostenramingen ook wel begrotingen genoemd, worden op elke fase van het bouwproces aangepast.
Op basis van de beschikbare informatie wordt een berekeningsmethode toegepast om de kosten van een project te bepalen.
Het project ontwikkeld steeds verder dus is er ook steeds meer projectinformatie beschikbaar. De kostenraming wordt dan ook steeds gedetailleerder uitgewerkt.

Welke bouwkosten ramingen worden gegenereerd?

De 5 soorten bouwkosten begrotingen die van waarde zijn zijn investeringsbegrotingen, elementbegrotingen bouwplaats kostenberekeningen, inschrijfbegrotingen en meer- en minderwerk begrotingen.

Wij bieden met deze ramingen een middel om u van kostenbesparend advies te voorzien. De adviezen zijn gebaseerd zijn op bouwtechnisch, uitvoeringstechnisch en installatietechnische zaken, maar gaan ook zeker over duurzaamheid, comfort en gebruik.

Bouwkosten Investeringsramingen

RGJB Building Consultants creëert een budget waarbinnen een bouwproject gerealiseerd kan worden met behulp van een investeringsbudget. We hebben de nodige kennis van het inschatten van bouwkosten en bouwtechnologie, evenals product-, materiaal- en systeemkosten. Investeringsbudget is een cruciale overweging voor u als het gaat om het verlagen van uw kosten. U zet hiermee de eerste stap om de taak te voltooien.

Bouwkosten elementramingen

Een elementenbegroting is een document waarin een calculatie wordt gemaakt die de werkelijkheid van het te realiseren bouwwerk zo dicht mogelijk benadert. Elementen zijn opgebouwd uit verschillende bouwdelen. De elementenramingen zijn op niveau

Bouwplaats kostenberekeningen

Een essentieel onderdeel van de bouwkosten, zijn de bouwplaatskosten. Ook hiervoor hebben wij kennis in huis om deze te berekenen.

Directie of inschrijfbegrotingen

Deze begrotingen worden geheel conform STABU bestek en tekeningen op regelniveau begroot. Tevens kunnen wij de offerteaanvragen en de offertevergelijkingen voor u verzorgen.

Meer- minderwerk begrotingen

Door vergelijking van bestektekeningen met de werktekeningen stellen wij meer-/ minderwerk begrotingen op. Dit alles op basis van de inschrijfbegroting.

Een afspraak maken en uw project bespreken?

De koffie staat klaar!
Dus maak nu met RGJB Building Consultants een afspraak.
Maak hier een afspraak