Alphen aan den Rijn

Bouwkosten Management

Hulp nodig bij Bouwkosten Management?

Laat ons de bouwkosten beheersen.

Wat zijn stichtingskosten of investeringskosten? En welk ontwerp past bij mijn budget. Hoe ziet mijn programma van eisen eruit? Waar kan ik op besparen om mijn gewenste ontwerp van mijn nieuwe huisvesting te kunnen bouwen?

Deze complexe vraagstukken hebben onze opdrachtgevers regelmatig bezig gehouden.

De kostenadviseurs B&C van RGJB Building Consultants uit Alphen aan den Rijn helpen onze opdrachtgevers met het uitvoeren van activiteiten zoals budgetteren, plannen, kosten ramen, kosten beheersen, controleren en benchmarken van kosten, zodat uw nieuwe huisvesting op tijd wordt voltooid en goedgekeurde budgetten zoals ook projectprestaties tijdig worden aangepast.

Maak gebruik van onze expertise en laat ons de bouwkosten berekenen en beheersen van de nieuwe huisvesting terwijl u zich concentreert op de verdere ontwikkelingen van het primaire proces. Maak eenvoudig een afspraak of bel ons direct via onderstaande buttons.

Maak hier een afspraak

6 kenmerken van Bouwkosten Management

Het beheersen van kosten bepalen het het succes van een project. De 6 belangrijkste kenmerken van bouwkosten management hebben we op een rijtje gezet.

Bouwkostenmanagement wordt over het het totale bouwproces uitgevoerd. Van planning tot en met goedkeuring van het budget.
Bouwkostenmanagement wordt ook toegepast tijdens de uitvoering tot na de oplevering van de nieuwe huisvesting.
Uitgaven worden vooraf gepland, waardoor uitgaven beter georganiseerd zijn.
De nieuwe huisvesting(en) worden binnen budget en volgens een geplande scope voltooid.
Projecten die buiten budget dreigen te komen worden tijdig gesignaleerd en bijgestuurd.
Bouwkostenmanagement geeft structuur aan de uitgaven van budget ten behoeve van de nieuwe huisvesting.

bouwkostenmanagement is een circulair proces

Bouwkostenmanagement is een circulair proces en is in elke fase van een project aanwezig. De uitvoering van bouwkostenmanagement bestaat uit 4 belangrijke stappen.

Plannen van middelen

een schema van alle projectfasen en de activiteiten om projecten met succes te voltooien.

Kostenraming

Bouwkosten berekenen en vormfactoren bepalen van een project om een ​​budget op te stellen.

Budgetteren

Het project wordt opgedeeld in een tijdlijn met mijlpalen en aan elke mijlpaal wordt een budget toegewezen.

Kostenbeheersing

Bewaken van de projectstatus om het budget per mijlpaal aan te passen en wijzigingen in de tijdlijn te beheren.

4 pijlers van circulair bouwkosten management

Nu het proces van circulair bouwkosten management bekend is, lichten wij u graag toe wat de 4 pijlers binnen het circulaire proces inhouden. Elke stap van circulair bouwkostenmanagement wordt hier toegelicht.

Het plannen van middelen is de eerste pijler in het bouwkostenbeheerproces Door middel van een work breakdown-structuur wordt een schema opgesteld waarmee alle projectresultaten en alle benodigde activiteiten met de bijkomende kosten worden weer gegeven om een ​​project met succes af te ronden.

Kostenramingen ook wel begrotingen genoemd, worden op elke fase van het bouwproces aangepast.

Op basis van de beschikbare informatie wordt een berekeningsmethode toegepast om de kosten van een project te bepalen.

Het project ontwikkeld steeds verder dus is er ook steeds meer projectinformatie beschikbaar. De kostenraming wordt dan ook steeds gedetailleerder uitgewerkt.

Budgetteren is een proces waarbij de kostenraming en de planning van middelen worden samengevoegd om een ​​projectbudget of tijdlijn met de mijlpalen vast te stellen.

Na goedkeuring is het budget bepaald en gaat deze bewaakt worden met kosten prestatie indicatoren (KPI).

Kostenbeheersing is het proces om ervoor te zorgen dat de werkelijke projectkosten het goedgekeurde budget niet overschrijden. Door gebruik te maken van de kosten prestatie indicatoren (KPI) worden de kosten per mijlpaal bewaakt en beoordeeld.

Wijziging in de kosten en tijdlijn worden tijdig gesignaleerd en zo kan er vooraf worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat de projectkosten binnen de budgettaire kaders uitgevoerd wordt.

De kostenbeheersing is ook een circulair proces. in het proces worden elke keer de budgetten en acties als ook herzieningen  van elke fase en mijlpaal van het project bijgewerkt.

Cost control

Ook cost control (kostenbeheersing) is een belangrijk aspect bij costmanagement. Bij cost control staat het monitoren van de voortgang centraal, zodat eventuele verschillen tussen de begrote uitgaven en daadwerkelijke uitgaven vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en gereduceerd. RGJB handelt proactief, zodat de kosten altijd beheersbaar blijven.

Waarom is bouwkosten management zo belangrijk?

Het zorgvuldig beramen en beheersen van bouwkosten bij (moderne) bouwprojecten is vaak complexe materie. Enerzijds moet de kwaliteit en functionaliteit van het gebouw natuurlijk optimaal zijn, anderzijds wilt u ook dat de financiële middelen zo effectief mogelijk ingezet worden. RGJB Building Consultants blinkt uit op het gebied van bouwkosten management, zodat kwaliteitsverhoging en kostenreductie elkaar niet in de weg zitten. We brengen risico’s, kansen en oplossingen in kaart, zodat uw bouwproject optimaal aangestuurd kan worden.

4 voordelen van circulair bouwkostenmanagement

De bouwkosten bepalen en beheersen en dus circulair bouwkosten management brengen een aantal belangrijke voordelen met zich mee. We lichten ze voor u uit.

U krijgt compleet inzicht over totale bouwkosten en stichtingskosten.
Geen risico's van budgetoverschrijding.
Budget is gestructureerd en overzichtelijk opgedeeld.
Planwijzigingen en wijziging in de kosten worden tijdig gesignaleerd.

Een afspraak maken en uw project bespreken?

De koffie staat klaar!
Dus maak nu met RGJB Building Consultants een afspraak.
Maak hier een afspraak